Strategie dla firm – zmiany warunkiem rozwoju

Każda firma chce na rynku nie tylko przetrwać, ale również poprawić swoją pozycję. To zupełnie naturalne. Dlatego też do obszaru jej funkcjonowania konieczne jest wprowadzanie na mniejszą lub większą skalę rozmaitych zmian. Większość spośród nich odznacza się zewnętrznym charakterem. Ich źródło stanowią bowiem naciski pochodzące z otoczenia.

Dotacje unijne na szkolenia dla bezrobotnych

Pochodzące z unijnej kasy fundusze mogą być w ramach dotacji przeznaczane na rozmaite cele. W obszarze tym mieszczą się między innymi szkolenia dla bezrobotnych. Są one bezpłatne dla uczestników, a mają na celu pomóc im w znalezieniu pracy. Organizatorami tego typu kursów są przeważnie urzędy pracy, aczkolwiek nie są to jedyne instytucje, które się tym […]

Sprzedaż i marketing w biznesplanie

W profesjonalnie opracowanym biznesplanie nie może w żadnym wypadku zabraknąć części dotyczącej marketingu. Potencjalnemu inwestorowi firma musi  pokazać, w jaki sposób zamierza na danym produkcie zarabiać (po to przecież wprowadza go na rynek).